Xây dựng Nhà ở Thương Mại và Thu Nhập Thấp tại Pleiku

  • Vị trí: Phường Chi Lăng – Pleiku
  • Diện tích: 2,5 ha
  • Quy mô: 35 căn nhà ở TM và 100 căn nhà ở TNT
  • Vốn đầu tư: 92 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.