LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ DỤNG CỤ TẬP LUYỆN CỦA ĐƠN VỊ LONG GYM DÀNH CHO CLB FUTSAL HƯNG GIA KHANG

Ngày 7/9/2020 Đơn vị Long Gy chính thức đã trở thành nhà tài trợ dụng cụ tập luyện  CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk thi đấu ở các giải futsal chuyên nghiệp quốc gia trong năm 2020

Hình ảnh có thể có: ‎9 người, ‎mọi người đang đứng, ‎văn bản cho biết '‎CLB FUTSAL HUNG GIA KHANG DAK LE KY KET TÀI TRO DUNG CU TAP LUYEN DON VI L.ONG GYM DANH CHO CLB FUTSAL HUNG GIA KHANG DAK أم TÀ TRO NHAN TRO + GGY c LOVG GYM MEDICA SPOR‎'‎‎‎

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Đak Lak, ngày 05 tháng 9 năm 2020 HUNG GIA KHANG DAKLAK FUTSAL CLUB EST.201 EST 2019 C LOVGGYM LOV+ MEDICALSPORT MEDICAL'

Hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 2 người

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

 

Hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang chơi thể thao, sân bóng rổ và trong nhà, văn bản cho biết 'Aন CAU LAC FUTSAL GGIA KHANG DAK LAK CLB FUTSAL HUNG GIA KHANG DAK LAK LE KY KET TÀI TRO DUNG CU TAP LUYEN DON LONG GYM 1H CHO FUTSAL HUNG KHANG DA LĂ e CLBNHA'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.