Đại hội thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 20-5, Câu lạc bộ bóng đá futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Câu lạc bộ bóng đá futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 10-9-2019 của UBNB tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực bóng đá futsal, là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng. Sự ra đời câu lạc bộ đánh dấu bước phát triển của phong trào bóng đá futsal trên địa bàn tỉnh, trở thành địa chỉ, sân chơi lành mạnh, bổ ích của học sinh sinh viên, thanh thiếu niên, qua đó nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá.

Đại hội đã thông qua Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk; thông qua dự thảo Điều lệ hoạt động Câu lạc bộ để Đại hội thảo luận góp ý làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2020 – 2025, đẩy mạnh phát triển phong trào Bóng đá Futsal quần chúng rộng khắp theo hướng các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào trong trường học, thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tập luyện, đồng thời phát triển rộng khắp trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, Nhân dân. Qua đó phát triển hài hòa về trí lực và thể lực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 thành viên, ông Nguyễn Văn Kế được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.