Category Archives: Tin quỹ từ thiện

𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐘𝐄̂𝐔!!!

💪 Trên tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái vốn có của đồng bào dân tộc Việt Nam, Là 1 đơn vị kinh doanh với tiêu chí “kinh doanh phát triển gắn liền với an sinh xã hội”, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Gia Khang chính thức đứng ra kêu […]

Tổng kết đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt 2016

mua bán nhà đất dak lak

Tổng kết đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt 2016 do công ty BĐS Hưng Gia Khang phát động Từ ngày 19 đến ngày 22/10/2016 Công ty Cổ phần BĐS Hưng Gia Khang đã kêu gọi quyên góp được tổng số tiền và hàng cứu trợ như sau: Tiền mặt : […]