Bị thu hồi đất liệu có được bồi thường hay không?

Nếu gia đình bạn đã mua diện tích đất đó từ năm 2014. Nhưng vẫn chưa làm sổ đỏ.

Dựa theo quy định của Điều 74 Luật Đất đai năm 2013. Trên nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất. Nếu đủ điều kiện được bồi thường. Dựa vào quy định của điều 75 thì sẽ được bồi thường:

Dựa vào khoản 1 Điều 75 thuộc Luật Đất đai năm 2013. Đã quy định rõ điều kiện được bồi thường. Khi bị thu hồi đất với mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội. Và vì lợi ích quốc gia. Công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình, cụ thể:

Các cá nhân, hộ gia đình sẽ được bồi thường. Nếu bị thu hồi đất khi có đủ điều kiện sau

– Nếu đất đang sử dụng không phải là đất thuê. Phải trả tiền hàng năm

– Có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Hoặc có giấy chứng nhận theo quy định. Của Luật Đất đai vào năm 2013. Mà chưa được cấp

bị thu hồi đất

Dựa vào Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Trong suốt quá trình từ năm 2014. Đến thời điểm nhà nước thu hồi đất. Có thể thấy đất của bạn là đất nông nghiệp. Chưa được chuyển mục đích. Dẫn đến diện tích đất này sẽ được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai. Dựa vào giá đất nông nghiệp.


 LIÊN HỆ 

Hotline : 02623. 75. 9999 — 0947.999.999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.